סדנאות חדשנות מקיימת

קנבס למודל עיסקי מקיים
קנבס למודל עיסקי מקיים

press to zoom
יצירת מצפן הקיימות-  מחדד את התועלות עבור הלקוח החברה הארגון והסביבה
יצירת מצפן הקיימות- מחדד את התועלות עבור הלקוח החברה הארגון והסביבה

האתגר: פיתוח מוצר מצליח עם יתרון סביבתי משמעותי התוצר: אפיון מחקר ופיתוח בכלים ויזואלים שיתופיים לכלי תחבורה זעיר, חשמלי עם יתרון סביבתי

press to zoom
קנבס למודל עיסקי מקיים
קנבס למודל עיסקי מקיים

press to zoom
1/2
אפיון ופיתוח מוצר מקיים

האתגר: פיתוח מוצר מצליח עם יתרון סביבתי משמעותי.

התוצר: אפיון, מחקר ופיתוח בכלים ויזואלים שיתופיים לכלי תחבורה זעיר, חשמלי עם יתרון סביבתי. 

press to zoom

press to zoom
1/1
היום שאחרי ה -LCA 

האתגר: לתקשר את תוצאות ניתוח חיי המוצרים לבעלי העניין בארגון ומחוצה לו, להניע מהלכי יישום ושינוי.

התוצר: הסבר ויזואלי פנים ארגוני של מחזור חיי המוצרים השונים במכלול השירות של HP Indigo המציג את סגירת המעגלים שנעשית בארגון ועם שותפים חיצוניים.

סדנה לגיבוש חזון הצללה באמצעות עצים ברחבי העיר והסבר ויזואלי לאתגרים ופוטנציאל העולה מכך
סדנה לגיבוש חזון הצללה באמצעות עצים ברחבי העיר והסבר ויזואלי לאתגרים ופוטנציאל העולה מכך

press to zoom
סדנה לגיבוש חזון הצללה באמצעות עצים ברחבי העיר והסבר ויזואלי לאתגרים ופוטנציאל העולה מכך
סדנה לגיבוש חזון הצללה באמצעות עצים ברחבי העיר והסבר ויזואלי לאתגרים ופוטנציאל העולה מכך

press to zoom
הסבר ויזואלי לאתגר ריבוי הרשויות הנוגעות לסוגיות ניקוז והצגת הגישה האגנית
הסבר ויזואלי לאתגר ריבוי הרשויות הנוגעות לסוגיות ניקוז והצגת הגישה האגנית

press to zoom
סדנה לגיבוש חזון הצללה באמצעות עצים ברחבי העיר והסבר ויזואלי לאתגרים ופוטנציאל העולה מכך
סדנה לגיבוש חזון הצללה באמצעות עצים ברחבי העיר והסבר ויזואלי לאתגרים ופוטנציאל העולה מכך

press to zoom
1/7
גיבוש אסטרטגיה לקיימות

האתגרים: בחינת אסטרטגיות לקיימות במגוון ארגונים

יצירת מהלך אסטרטגי מותאם לכל ארגון בו נבדק, דוייק ואופיינו גבולות העשיה של הארגון בהווה ובעתיד ויצירת חזון לעתיד מיטבי.

התוצרים: גיבוש אסטרטגיה והצגת החזון הנבחר בפוסטר לשיתוף מחזיקי העניין.