מתוך מגוון הסדנאות והליווי הגרפי עם רשויות, חברות ועמותות