top of page

חשיבה ויזואלית - ההתחלההבסיס להעברת וחיזוק מסרים בעזרת ויזואל מתחיל ב... לא לפחד!

כל אחד יכול לצייר אלמנטים פשוטים,

וכשאלו מוצמדים למידע שמאורגן על לוח

הם מוסיפים עוגן, עניין ומדגישים נושא מסוים.


דמות

שרבטו על הדף הקרוב אליכם, עם העט שמסתובב לכם על השולחן, את האייקון שמשמאלצוות

בלי להרים את היד מהדף, אפשר להמשיך את האיש הבודד לכמה אנשים, כך:

אנשים הם המרכיב המרכזי בכל מהלך

והדמות הבסיסית ביותר עושה את העבודה!


אז בפעם הבאה שאתם מניחים

על הדף משהו שקשור באנשים

ציוות, כוח אדם, ציון אדם כלשהו...

ציירו ליד את סמל האיש הפשוט


ברכותי, עשיתם צעד קטן לדמות,

וצעד גדול בדרככם לעבודה עם חשיבה ויזואלית!

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page